Hvad er EMDR?

EMDR er en evidensbaseret metode, der støtter kroppens og sindets naturlige bevægelse henimod selvhealing. Traumer hæmmer sindets naturlige evne til at integrere en oplevelse og lægge den bag sig.

Under en EMDR session stimuleres centre i højre- og venstre hjernehalvdel på en måde, der minder om det, der sker når vi drømmer. Altså når vi er i rem søvn. Det kick starter hjernes neurale netværk henimod, at integrere traumatiske erindringer med positiv information, hvorved kroppens og sindets flow genetableres. På nedenstående billeder fremgår det, hvordan bestemte dele af hjernen bliver positivt påvirket af EMDR terapi:

Nedenfor ses områder i hjernen, der er overaktiverede når en traumeerindring er aktiveret og det ses hvordan EMDR terapien hjælper hjernen med at finde ind i et naturligt “stand by” mønster som støtter sindet i at lægge oplevelsen bag sig og indlejre den i langtidshukommelsen – som noget der er sket – i stedet for at optage kapacitet i arbejdshukommelsen og derved hæmme evnen til at være tilstede i nuet. Før og efter EMDR.

EMDR er en empirisk understøttet metode og anbefales blandt andet af WHO Verdens Sundheds Organisationen og mange andre internationale organisationer. Du kan se den empiriske dokumentation for effekten af EMDR her: