Med nye erfaringer kan du udvikle en tryg tilknytning

Utryg tilknytning overføres fra generation til generation, mellem forældre og børn

Forskning viser, at der er ca 70-80% sandsynlighed for at børn udvikler de samme tilknytningsmønstre som deres forældre. (Grossmann et al., 1988; van Ijzendoorn,1992; Main & Hesse, 1990)

EMDR terapi med voksne kan bryde dysfunktionelle mønstre og skabe positiv tilknytning for kommende generationer.

Utryg tilknytning medfører negative overbevisninger som for eksempel, at det ikke er trygt at elske, eller en fornemmelse af ikke at høre til eller at være uelskelig. Det fører til vanskeligheder ved selvregulering og en usikker eller negativ selvfølelse, vanskeligheder ved at modtage og give omsorg, distancering fra følelser og sansninger. Man får generelt svært at være i samklang med andre.

Det positive er, at der er noget at gøre ved det. Forskning blandt andet fremlagt af Dr. Dan Siegel viser, at folk der har arbejdet sig igennem deres historie, også selv om den har været præget af svigt eller overgreb, bliver istand til at give deres børn noget andet og bedre med i livet end de selv havde. De bliver også selv i stand til at leve et liv med mere nære og trygge relationer end dem de voksede op med.

Typiske kendetegn ved tryg tilknytning er en fornemmelse af, at det er trygt at elske og vise tillid. Man føler, at man hører til i verdenen, og at det er trygt at vise følelser. Man kan derfor tillade sig at være sårbar og bede om hjælp. Det giver anledning til positive overbevisninger, som for eksempel at jeg kan tage imod omsorg, at jeg kan stole på mine nærmeste. Eller, at jeg er et godt menneske, og jeg fortjener gode ting. Grundlæggende at verdenen er et trygt sted.

Gentagende positive omsorgserfaringer fører til:

* God evne til selvregulering
* Sikker fornemmelse af dig selv
* Grundlæggende tillid til andre
* Evne til at give og modtage omsorg og kærlighed
* Afstemt kontakt med andre

EMDR terapi med voksne kan bryde dysfunktionelle mønstre og skabe positiv tilknytning for kommende generationer. Start et terapiforløb:

Og frigør ny energi og overskud til at skabe den fremtid du ønsker dig

Send en SMS på: 30289438 for at aftale tid en telefonisk forsamtale – eller book en session.

Du er også velkommen til at sende en email på: psyke.soma@gmail.com